पशुमधील अखाद्य भक्षण व त्याची उपाययोजना

           पशुपालक मित्रांनो, आपल्याकडे असणाऱ्या पशूंमध्ये प्लास्टिक, कापड, दोऱ्या इ. अपचनीय गोष्टी खाण्याची समस्या आपल्याला माहित असणारच. बऱ्याच वेळी आपल्याला असा प्रश्न पडत असेल की, कोणत्या कारणामुळे ही समस्या होत आहे, पण नेमके उत्तर मिळत नसणार. आपण या भागात त्याचविषयी माहिती घेणार आहोत. इंग्रजी मध्ये याला vice असे म्हणतात याचा अर्थ…Read More

श्वानामधील उलटीची समस्या व उपाय

                   आपल्याकडे असलेला कुत्रा जणू काही आपल्या कुटुंबातील सदस्याप्रमाणेच असतो. कधी कधी अचानक त्याला उलटीचा त्रास सुरु होतो, व तो सहजासहजी थांबत नाही. अशा वेळी नेमके काय करावे? कोणत्या उपाययोजना कराव्यात हे आपल्याला सुचत नाही. सर्वसाधारणपणे नको असलेले काहीतरी खाल्ले की, ते बाहेर काढण्यासाठी प्राणी उलटी करतात…Read More

*या ठिकाणी दिलेला मजकूर पशुपालकांच्या केवळ माहितीस्तव आहे, emergency च्या वेळी तज्ञ पशुवैद्यकाचा सल्ला घ्यावा. धन्यवाद!!!
error: Content is protected !!