जंत नियंत्रणाचे सोपे वेळापत्रक

जंत नियंत्रणाचे सोपे वेळापत्रक
आपल्या पशुधनाच्या आरोग्यावर छुपा हल्ला करणारे अनेक परजीवी शरीरात व शरीरावर असतात. नियमितपणे जर आपण त्यांच्या नियंत्रणाची खबरदारी घेतली नाही तर जनावराची उत्पादक क्षमता कमी होत जाते व परिणामी आपल्याला आर्थिक नुकसान होते. खाली अगदी सोप्या स्वरुपात मार्गदर्शिका दिलेल्या आहेत. त्यांचा वापर करून आपण आपल्या जनावराचे आरोग्य व आपले आर्थिक गणित सांभाळू शकता.

 

Facebook Comments

*या ठिकाणी दिलेला मजकूर पशुपालकांच्या केवळ माहितीस्तव आहे, emergency च्या वेळी तज्ञ पशुवैद्यकाचा सल्ला घ्यावा. धन्यवाद!!!
error: Content is protected !!